Welcome Jiangsu Nan Sheng electronic Polytron Technologies Inc
0523-80721908 0523-87996299
Industry news
Industry news - Jiangsu Nan Sheng electronic Polytron Technologies Inc
Tel:0523-80721908 0523-87996299 Fax:0523-87999128 E-mail: Add:Jiangsu province Taixing City Branch Road, East high tech Industrial Park, No. 1